39 inzendingen Open Oproep ‘Poort van Noord’

Poort van Noord vanaf het water

Om de Rotte op de kaart te zetten, schreef Stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR, Van der Leeuwkring en Gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord: de plek waar de Rotte de Rotterdamse ruit van Rijkswegen binnen stroomt. Het publiek kon tot en met 1 februari 2021 een idee inzenden. In totaal zijn 39 ideeën ingediend.

De Poort van Noord is de plek waar aan de ene kant de stad Rotterdam te beleven is en aan de andere kant het groene landschapspark Rotte meren. Het is ook een plek waar de kruising met snelweg en spoor de Rotte als verbinding van stad en ommeland minder zichtbaar maakt.

“In ons ontwikkelperspectief ‘De Rotte beweegt je’ benoemen we de Poort van Noord als één van de negen sleutelplekken langs de Rotte. Een locatie waar het leefbaar maken van de mooie verhalen van de Rotte goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en het aantrekkelijker maken ervan. Een plek bedoeld als ‘anker’ voor de continue beleving van de Rotte. Het creëren van een waardevolle Poort van Noord begint met de agendering ervan.”
Ewoud Dekker (Stichting Plezierrivier de Rotte)

Het indienen van een idee was toegankelijk voor iedereen. Dit kon individueel of in teamverband, vanuit professionele en/of persoonlijke betrokkenheid. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen, zichtbaar maken, gebruik ontlokken en een bijdrage leveren aan het programmeren van deze plek. Het idee moet ook als voorbode van een nieuwe waardevolle sleutelplek langs de Rotte dienen. Identiteit, inclusiviteit, verbinding, landschap en duurzaamheid staan centraal in het beoordelen van de inzendingen. De organisatie is blij verrast over het aantal, de diversiteit en creativiteit van de inzenders. Er is vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar (de toekomst van) de Poort van Noord.

De jury kiest één of twee winnaars die doorgaan naar de volgende ronde. De jury bestaat uit Karim Amghar (NTR), Sabrina Ong Aban (Bewonersvereniging Kleiwegkwartier), Bianca Seekles (ERA Contour), Ruud Reutelingsperger (Observatorium) en Daan Zandbelt (De Zwarte Hond). De winnaar(s) van de eerste ronde krijgen ieder €2.500 om hun idee verder uit te werken en deze te presenteren tijdens de Rotteconferentie op 4 juni 2021.

“We hebben inmiddels de inzendingen ontvangen en de eerste blik hierop maakte mij direct enthousiast. Er is veel tijd en energie gestoken in de ideeën. Sommige ideeën richten zich
op programmering, anderen op het mooier maken van de openbare ruimte rondom de Poort van Noord. Het ene idee is iets tijdelijks, het andere blijvend. Het wordt appels met peren vergelijken, maar hoe dan ook komen er één of twee fantastische ideeën uit als winnaars van de eerste ronde.”
Karim Amghar (Juryvoorzitter)

Bekendmaking winnaar(s) eerste ronde
Maandag 15 februari om 16:00 uur maakt de juryvoorzitter de winnaar(s) van de eerste ronde bekend. De bekendmaking is tijdens het digitale Rottecafé van Stichting Plezierrivier de Rotte. Het Rottecafé is openbaar toegankelijk. Klik hier om aan te melden.